NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium 6 ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನುಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ.

NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 👏ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್ಟಿ  6 ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium 6 ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನುಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ.ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. 

  NCERT Class 6 Social Our Pasts notes in kannada Medium ನಮ್ಮ ಗತಕಾಲ /ಇತಿಹಾಸ/ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

  ನಮ್ಮ ಗತಕಾಲ /ಇತಿಹಾಸ/ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓದುವುದು.  ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ-

  1. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು.
  2. ಶಾಸನಗಳು.
  3. ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ. 

  ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು[manuscripts] 

  ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ,ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು.ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪುಟಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ,ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು[manuscripts] ('ಮನು'-ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ -ಅಂದರೆ ಕೈ/ಹಸ್ತ). 
  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium


  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬರ್ಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು{manuscripts}ನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 
  ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಕೀಟಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟವು, ಕೆಲವು ನಾಶವಾದವು, ಆದರೆ ಅನೇಕವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ,ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು[manuscripts]-ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು-ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ರಾಜರ ಜೀವನ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಗಳು. 

  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆ-
  1. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ.  
  2. ಪ್ರಾಕೃತ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಗಳು). 
  3. ತಮಿಳು. 

  ಶಾಸನಗಳು[inscriptions] -

  ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೋಹದಂತಹ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ.ಇರುವ ಬರಹಗಳು. 

   ರಾಜರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. 
  (ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಸುಮಾರು 2250 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ.ಕಂದಹಾರ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ}ದಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ಲಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳು, ಗ್ರೀಕ್ (ಮೇಲಿನ) ಮತ್ತು ಅರಾಮಿಕ್ (ಕೆಳಗೆ). 

  ಕೈಬರಹ - ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ-

  ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು. 
  ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು,
  ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ. ಭೂಮಿ ಅಗೆಯಲು (ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಲು) ಗೆ
  ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು, ಹರಿವಾಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು
  ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರು.
  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಲ್ಲು,ಮೂಳೆ, ಬೇಯಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲೋಹ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. 
  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ನಾಶವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ.

  ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

  ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
  ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ನುರಿತ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು, - ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
  ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡುಗಳ/ಸಸ್ಯಗಳ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 
  ಬೇರುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇತರೆ ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
  ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.👇👇👇

  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  ಸುಲೈಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ತಾರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು[ವಾಯುವ್ಯ]-

  1. ಸುಮಾರು 8000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಮೊದಲು ಬಾರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 
  2. ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
  3. ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 👇👇👇
  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium


  ಗಾರೊ ಬೆಟ್ಟಗಳು [ಈಶಾನ್ಯ], ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ  ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿಂಧ್ಯಗಳು-

  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ  ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಂಧ್ಯದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ.ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಲಾಯಿತು,👇👇👇 
  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು-

  ಸುಮಾರು 4700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ನದಿಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ
  ನಗರಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವು.
  ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ,ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತುಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು.👇👇👇
  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು- 

  ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ [ಗಂಗೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ] ಮಗಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮಗಧ  ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿಯುತ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 

  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium

  Names of the land /ಹೆಸರು- India/ Bharath-

  ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು  India
  ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಡಸ್ , ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
  ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಯುವ್ಯದ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕರು ಮೂಲಕ ಬಂದವರು. ಸಿಂಧೂ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.  

  The Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest, and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit (dated to about 3500 years ago). Later it was used for the country.

  Letters with dates BC stands for ‘Before Christ.’ 
  You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, ‘Anno Domini’, meaning ‘in the year of the Lord’ (i.e. Christ). 
  So 2012 can also be written as AD 2012. 
  Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letters CE stand for ‘Common Era’ and BCE for ‘Before Common Era’. We use these terms because the Christian Era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about two hundred years ago. And sometimes, the letters BP meaning ‘Before Present’ are used. 

  ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೆ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ-೧ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ?  ಯಾವಾಗ? NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in kannada Medium ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್,ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಡಿ ಎ, ಟಿ ಇ ಟಿ, ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ.ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

  ncert class 6 social science notes in kannada medium

  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in Kannada Medium FAQs. 

  ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂದರೇನು?

  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಗಳು.

  ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೇನು?

  ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ.

  ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಯಾವಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

  ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ.


  NCERT Class 6 Social What Where How and When notes in PDF.  ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

  0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು
  * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.